BAHADIRLAR GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanıcı sözleşmesi, BAHADIRLAR GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca "Şirket" ve/veya ‘‘Bahadırlar’’ olarak anılacaktır) ve Bahadırlar’ın hizmet ve faaliyetlerini kullanmakta olan KULLANICI (Kısaca “Siz” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. Kullanıcı, Bahadırlar ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme, (i) Bahadırlar’ın sunmuş olduğu hizmetlerini kullanmaya başladığınızda veya (ii) https://triltril.com/ adresinden oturum açtığınızda geçerlilik kazanacaktır. Lütfen işbu sözleşmedeki tüm hükümleri dikkatlice okuyunuz. Bu sözleşmenin şartlarını kabul ettiğinizde veya hizmetlerimizi kullanmaya başladığınızda, bu Sözleşmenin tüm maddelerinin her satırını okuduğunuzu ve tam olarak anladığınızı kabul etmiş sayılırsınız. Şirketimiz internet sitemizde gerçekleştirdiğiniz kullanımlar ve hizmetlerimiz dahilinde gerçekleştirdiğiniz,  Türk Yasaları çerçevesinde yasadışı olarak tanımlanan eylemlerinizden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

 1. TANIMLAR

Servis

İnternet sitesi üzerinden en eşsiz gıda ürünlerini sağlayan sanal ortam.

Kullanıcı

Bahadırlar’ın sahip olduğu https://triltril.com/ internet sitesinden alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişi / Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

İnternet Sitesi

https://triltril.com/

Şirket / Bahadırlar / Triltril

Bahadırlar Giyim Sanayi Tekstil ve Tic. Ltd. Şti.

Ürün Ücreti/Ödemesi

Ürün başına yapılacak ödeme.

Mücbir Sebep

Yangınlar, Patlama, Doğal Afet, Sel,  Salgınlar, Grevler, Lokavtlar, İş Sıkıntısı, İhtiyati Tedbirler, Savaşlar, Salgın Hastalıklar, Yasalara Uygunluk, Yönetmelikler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere şirketimizin elinde bulunmayan ve kanunda tanımlanan olaylar veya Servis Sağlayıcı’nın neden olduğu kısıtlamalar.

Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcılara ait kişisel verileri içeren her türlü bilgi.

Platform/Site

Bahadırlar’a ait mağaza ve internet siteleri.

Ürün

Bahadırlar’a ait ürünler.

Servis Sağlayıcı

Bulut depolama ve servis hizmeti sağlayan şirket.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Aksi belirtilmedikçe, kullanıcı verileri dışında, Bahadırlar tarafından sağlanan ve bunlara tabi olan herhangi bir içerik, görsel tasarım, grafik, bilgi, html kodu ve sair kodlar, veri, kodlama, ürün yazılımı ve tüm veriler Bahadırlar Giyim Sanayi Tekstil ve Tic. Ltd. Şti..’nin mülkiyetinde olacaktır. Bahadırlar tarafından sağlanan hizmetler kapsamında, kullanıcılara yetkisiz erişim hakkı ve alt lisans verilemez. Kullanıcılar Platform üzerinde herhangi bir mülkiyet talebi ve iddiasında bulunamaz. Bu Sözleşmede belirtilenler dışında, kullanıcı ilgili yazılı izinlerini almadan Bahadırlar tarafından onaylanan malzemelere dayalı olarak, Platform’a dair içerikleri devretmemeyi, kopyalamamayı, değiştirmemeyi, yeniden üretmemeyi, satmamayı, uyarlamamayı veya türevi çalışmaları oluşturmamayı kabul eder.

 1. GÜVENLİK

Bahadırlar, kullanıcılara ait işlem güvenliğini sağlamak ve kullanıcıların kişisel verilerini güvende tutmak amacı ile teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri almaya özen göstermektedir. Güvenlik önlemleri, (i) Kullanıcı Verilerinin herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunmasını ve (ii) Hizmetlerin düzgün çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte Kullanıcı, kişisel verilerinin nihai güvenliğini sağlamak için kendi sorumluluğunu yerine getirerek kişisel tüm ve gerekli önlemleri alacaktır. Bu bağlamda Kullanıcı, (i) Bahadırlar’ın doğabilecek tüm güvenlik ihlallerinden sorumlu olmayacağını ve (ii) özellikle kullanıcının sorumluluğunda olan güvenlik önlemlerinin yerine getirilmemesi sebebi ile oluşabilecek tüm hatalardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Benzersiz şekilde oluşturulmuş şifrenizin ve hesap bilgilerinizin gizliliğinin sağlanması, korunması kullanıcının sorumluluğundadır. Bahadırlar gelen e-posta iletilerinizin güvenliğinin sağlanması ve erişim matrislerinin kontrolünden siz sorumlusunuz. Bahadırlar, üçüncü tarafın güvenlik işlemleri, işlevselliği veya güvenlik önlemlerinden sorumlu değildir. Üçüncü kişi internet sitelerini ve hizmetlerini kullanırken verilerinizin güvenliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikasına ve kullanımda olan üçüncü taraf internet sitesi ve hizmetinin diğer politikalarını incelemeniz önerilmektedir.

Kontrolümüz altındaki herhangi bir bilginin bir güvenlik ihlali sonucu tehlikeye girmesi durumunda, Bahadırlar durumu araştırmak için makul adımları atacak ve uygun olduğu durumlarda verileri tehlikede olan veya hesabına yetkisiz erişim gerçekleştirilmiş olan kullanıcıları bilgilendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlemler için adımlar atacaktır. Kullanıcılar, hesaplarına yetkisiz erişim olması veya Kullanıcı İçeriğinin güvenliği ve gizliliğinin ihlal edildiğinden yeterince şüphelenilmesi durumunda Bahadırlar’ı derhal bilgilendirecektir.

 1. KULLANIM SINIRLAMALARI VE YASAKLAR

Kullanıcıların hizmeti (i) herhangi bir yasadışı amaç için veya (ii) herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal etmek için hesaplarında kullanmaları veya kullanıcı İçeriğini kendi hesaplarında tutmaları yasaktır. Kullanıcıların, herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etme, kötüye kullanma ve devre dışı bırakma hakkı bulunmamaktadır. Bahadırlar’a ait güvenlik işlevlerine müdahale edilmesi başta olmak üzere Bahadırlar’a ait herhangi bir hakkın ihlal edilmesi kesin olarak yasaktır. Bahadırlar veya Hizmetlerin hesabına yasa dışı yöntemlerle erişmek ve herhangi bir virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucan veya başka bir kötü amaçlı kod yüklemek veya başka şekilde yaymak, başka bir kullanıcı veya üçüncü taraf hakkında kişisel verileri rızası olmadan toplamaya çalışmak, müdahale etmek veya aksatmak, herhangi bir hileli faaliyeti sağlamak ve ulusal ve uluslararası yasalar kapsamında suç teşkil edebilecek her türlü eylem ve faaliyet kesin olarak yasaktır.

 1. ÖDEME

Ödeme yönteminiz başarısız olursa veya hesabınızın vadesi geçtiyse, tahsilat için gerekli adımları atmak adına ilk olarak tarafınızla iletişime geçebilir, hizmetlerinizi sınırlayabilir veya askıya alabilir, daha sonrasında hukuki her türlü faaliyet gerçekleştirebiliriz. Bahadırlar veya tuttuğumuz tahsilat acenteleri de hesabınızla ilgili bilgileri kredi bürolarına bildirebilir ve sonuç olarak hesabınızdaki geç ödemeler, eksik ödemeler veya diğer temerrütler bankanıza bildirilebilir.

 1. FERAGAT

Bahadırlar tarafından kullanım koşullarında belirtilen herhangi bir hükmün, maddenin ifa edilmemesi veya gerçekleştirilmemesi, kullanıcının veya sair herhangi birinin gelecekte yaşanacak fiil, ihmal ve kasti eylemlerinden dolayı Bahadırlar’ın Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir. Bir Kullanıcının Sözleşmeyi ihlal etmesi veya Hizmetleri yasadışı amaçlarla kullanması durumunda Bahadırlar, (i) Sözleşmeyi feshetme veya askıya alma ve (ii) Kullanıcı İçeriği ve / veya Hizmetlerine erişimi kısıtlama veya kapatma hakkına sahiptir. Bahadırlar herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin uygulaması, eylemi, ihmali veya faaliyetlerinden hiçbir koşul altında sorumlu tutulamayacaktır. Hiçbir durumda Bahadırlar, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, iştiraklerimiz, acentelerimiz, yüklenicilerimiz, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız veya lisansörlerimiz herhangi bir yaralanma, kayıp, talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Sadece ve sadece Bahadırlar’ın yetkilendirmiş olduğu bir temsilci tarafından imzalanacak kesin ve yazılı bir feragat beyanı ile kanunen geçerli bir feragat işlemi gerçekleştirilebilir.

 1. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. TAZMİNAT

Kullanıcı(lar), Bahadırlar’a ait mağaza ve internet sitelerini kullanmak suretiyle kullanıcı içeriklerinin ve eylemlerinin bu kullanım koşullarına uymayan veya kullanım koşullarında izin verildiği gibi kullanılmamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü tazminat talepleri, dava veya takipler ve bunlardan doğan hukuki ücretler ve yargı masrafları da dahil olmak üzere her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve giderleri tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. DEĞİŞİKLİKLER ve DEVİR

Bahadırlar, bu Sözleşmeye gerekli olduğu ölçüde değişiklik, güncelleme ve ekleme yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklik, uygulanmadan önce e-posta yolu ile kullanıcılarını bilgilendirecektir. Değişiklik sonrasında kullanıcılar hizmetlerden yararlanmaya devam ederse, Sözleşmenin yeni versiyonunu bildiğini, anladığını ve onayladığını taahhüt etmiş sayılacaklardır. Ürünlerimizin fiyatları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Hizmeti (veya herhangi bir bölümünü veya içeriğini) değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutarız. Bahadırlar, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 1. FESİH VE ASKIYA ALMA

Bahadırlar Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ve/veya maddesini ihlal etmeniz halinde,  hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, hizmetlere erişiminizi önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına sokmaksızın derhal feshedebilir ve askıya alabilir.

Bahadırlar tarafından sözleşme feshedildikten sonra, Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Kullanıcının sözleşmesinin askıya alınması veya feshedilmesine rağmen ödemekle yükümlü bulunduğu ödemelerin tahsilatına devam edilir.

 1. İADE ve DEĞİŞİM

İADE

11.1. Herhangi bir nedenle iade etmek istediğiniz, yeniden satılabilirlik özelliği taşıyan ürünün iade süresi, teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gündür. İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ve tekrar satılabilirlik özelliği bozulmamış olmalıdır.

11.2. Abiye ve Elbise ürünlerinde iade işlemi; 24 saat içinde kargo ya geri iade edilmesi durumunda geçerlidir.

11.3. İlgili sürelerin aşılması durumunda, iade işlemi gerçekleştirilememektedir.

11.4. Sipariş iptali, sipariş kargoya verilmemişse gerçekleştirilmektedir. Kargoya verilmiş siparişler için iade şartları geçerlidir. Siparişinizin kargoya verilip verilmediği ile ilgili detayı +90 850 255 07 46 nolu telefonlardan müşteri hizmetleri ile görüşerek edinebilirsiniz.

11.5. İadeye konu olan ürünü;her iki faturası, orijinal kutusu ve ambalajı, gönderilen tüm aksesuarları ile birlikte, ödemenizi havale veya kapıda ödeme yöntemi ile gerçekleştirdiyseniz, iade işlemlerinizin hızlı bir şekilde tamamlanması için lütfen; şahsınıza veya bir yakınınıza ait hesap bilgileri ( hesap sahibinin adı, banka hesap numarası, banka adı, şube adı veya kodu) ile IBAN bilgilerini de yazarak ve imzalayarak (385 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca iade işlemlerinizin gerçekleşmesi için iade formu doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.) Anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile göndermeniz gerekmektedir.

11.6. İade ürün/ürünlerin bedeli, ürünler depomuza ulaştığı andan itibaren; ürünün iade şartlarına uygunluğu kontrol edilerek ; kredi kartı ile alınan siparişlerde kargo ücreti kesilerek kalan tutarın tamamı kredi kartınıza iade edilir. Ancak alışverişiniz taksitli yapılmışsa bankanız ekstrenize iadeyi taksitli olarak yansıtmaktadır. Kapıda ödeme seçeneği ile alınan ürünlerin teslim alındıktan ve bedeli ödendikten sonraki iade işlemleri için; yukarıda yazılı bulunan normal iade prosedürleri geçerli olup, ürünün herhangi bir kusuru olmadığı durumlarda, Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli ve kargo ücreti kesilerek , alışveriş toplam bedelinden düşürülerek tarafınıza iade edilir. İade ürün/ürünlerin depomuza ulaşması ve iade şartlarına uygunluğunun kontrolünden sonra, ürün bedelinin geri iadesi yapılacaktır.

İade Adresi : Gürsel mh. Nurtaç Cad. No:84 Kağıthane / İSTANBUL

E-MAİL :[email protected] Telefon : +90 850 255 07 46

11.7. Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler,ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

11.8. Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde sayfamızdaki online destek bölümünden bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

*Beden uyumsuzluğu, beğenmeme, cayma hakkını kullanması durumunda sadece ürün bedeli iade edilir ve varsa yararlanmış olduğunuz kampanya kapsamı dışına alınarak, kargo ve kapıda ödeme ücretleri vs. kesilerek ücret iadeniz gerçekleşmekte.

*Değişim için gönderdiğiniz ürünler tarafımıza ulaştığı an üyeliğinize iade tutarınız ''Hediye Çeki'' olarak tanımlanacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Bildirim geldiken sonra 12 ay içerisinde alış verişinizi yapabilirsiniz. Hediye Çeki Kupon Kodunuzu üyeliğinize giriş yaptıktan sonra ''HESAP'' kısmında ''HEDİYE ÇEKLERİM'' kısmında bulunan kodu sepet kısmında kullanmanız yeterlidir.

*iadeler ve değişimlerde kargo ücreti kesilmektedir.

*Değişim yapacağınız ürün veya ürünler fiyat fark etmeksizin tarafınıza Kargo Ücreti yansıyacaktır.

DEĞİŞİM

11.9. Değişim için göndereceğiniz ürün / ürünler kullanılmamış,kirlenmemiş,tadilat görmemiş olması kaydı ile,aksesuarları,varsa hediyesi,varsa kolisi (zarar görmemiş halde) teslim aldığınız tarihten itibaren en geç 14 gün içerisinde (Abiye ürünlerde süre 24 saattir) ürün ile beraber gelen fatura ile teslim aldığınız kargo firması (Aras Kargo) ile anlaşmalı olduğumuz fiyatlar üzerinden gönderebilirsiniz.

11.10. Değişim yapmak için yeni sipariş oluşturmayınız veya telefon ile firmamıza ulaşarak ürün ayırtma talebinde bulunmayınız,ancak göndermiş olduğunuz ürün elimize geçtikten sonra talep ettiğiniz ürün stoklarımızda mevcut ise 48 saat içerisinde değişimi yapılarak adresinize gönderilecektir, istediğiniz ürün stoklarımızda mevcut değilse müşteri hizmetleri tarafından aranarak başka bir ürün ile değişimi veya iadesi yapılacaktır.

11.11. Tasarım ve abiye modellerimizde değişim veya iade ancak aynı gün kargoya verilmesi halinde kabul edilecektir.

 

11.12. Değişim için göndereceğiniz ürün / ürünleri anlaşmalı olmadığımız bir kargo firması ile göndermek isterseniz, kargo bedelini ödemeniz gerekmektedir.Aksi halde ürün kabul edilmeyerek size geri dönecektir.

11.13. Değişimlerde ve iadelerde kargo ücreti bize ait değildir. Değişim tek seferlidir. Tek değişimden sonra değişim yapılamamakta olup, iade işleminiz gerçekleştirilecektir.

Değişim ve İade Adresi : Gürsel Mah. Nurtaç Cad. No:84 Kağıthane/İSTANBUL/Türkiye  E-MAİL : [email protected] Telefon : +90 850 255 07 46

NOT : Değişim için göndermiş olduğunuz ürün / ürünler 14 günü geçmiş,kullanılmış,satılabilirlik özelliğini kaybetmiş,(varsa) kolisi hasar görmüş olursa. Faturası, (varsa)aksesuarları veya hediyesi olmadan geldiği takdirde;ürün kabul edilmeyecek,tarafınıza (mesajla bildirilip) karşı ödemeli olarak tekrar gönderilecektir. Değişim için göndereceğiniz ürün / ürünleri anlaşmalı olmadığımız bir kargo firması ile göndermek isterseniz,kargo bedelini ödemeniz gerekmektedir.Aksi halde ürün kabul edilmeyerek size geri dönecektir.

 1. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bahadırlar hizmetlerine dair incelemeler, yorumlar, fotoğraflar, videolar ve diğer içerikleri Bahadırlar’a ait internet sitesinden gönderilebilmektedir. Ürünlerimiz için sağladığınız öneriler, yorumlar ve tarafınızca oluşturulacak sair içerikler yasalara uygun olmalıdır. İçeriğiniz müstehcen, tehdit edici, karalayıcı, gizliliği ihlal edici, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden (tanıtım hakları dahil) veya üçüncü şahıslar için başka şekilde zararlı veya sakıncalı olmamalı ve yazılım virüsleri, ticari talepler, zincir mektuplar içermemelidir. Tarafımızca açık yazılı izin olmaksızın, Hizmetin herhangi bir bölümünü, Hizmetin kullanımını veya Hizmete, ürünlerimize veya hizmetin sağlandığı web sitesindeki herhangi bir içeriği yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya istismar etmemeyi kabul edersiniz.

Mağazamızda yapılan tüm satın alma işlemleri için güncel, eksiksiz ve doğru satın alma ve hesap bilgileri sağlamayı kabul edersiniz. İşlemlerinizi tamamlayabilmemiz ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmemiz için, e-posta adresiniz ve kredi kartı numaralarınız ve son kullanma tarihleriniz dahil olmak üzere, hesabınızı ve diğer bilgileri derhal güncellemeyi kabul edersiniz.

Kullanıcı olarak, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanım koşullarında belirttiğimiz tüm kural ve yürürlülüklere uygun hareket edileceğini, yürürlükteki tüm yasa ve hükümlerine aykırı eylemlerden dikkatle kaçınılanacağını, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralların anlaşıldığını ve onaylandığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Site ve hizmetlerimizden faydalanarak içeriğin doğru olduğunu; sağladığınız içeriğin kullanımının bu politikayı ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi veya kuruluşa zarar vermeyeceğini; ve sağladığınız içerikten kaynaklanan tüm hak talepleri için Bahadırlar’ı tazmin edeceğinizi kabul,beyan ve taahhüt edersiniz. Bahadırlar, herhangi bir faaliyeti veya içeriği izleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilir. Bahadırlar, sizin tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yayınlanan hiçbir içerik için hiçbir sorumluluk ve/veya yükümlülük kabul etmez. Bahadırlar tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak için kullanılan erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü şahısların bilgilerinden uzak tutulmasından ve kullanımından yalnızca kullanıcılar sorumludur. Kullanıcı, Bahadırlar’ın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini; Kurallara aykırı davrandığı takdirde Bahadırlar’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

 1.  MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Bahadırlar açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için Bahadırlar’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 1. DİĞER HÜKÜMLER

Bahadırlar’dan tüm fiziksel ürün satın alımları, bir sevkiyat sözleşmesi uyarınca yapılır. Bu, taşıyıcıya teslimatımız üzerine bu tür öğeler için kayıp ve mülkiyet riskinin size geçtiği anlamına gelir.

Sözleşme uyarınca yapılması gerekebilecek bildirimler, kayıt işlemi sırasında belirtilen e-posta adresine e-posta ile yapılacaktır.

Kullanıcı internet sitesindeki e-posta adresini değiştirmediği sürece, sisteme kaydetmiş olduğu iletişim bilgileri doğru sayılacaktır ve Kullanıcı’nın bilinen son e-posta adresine gönderilen tüm bildirimler geçerli, bağlayıcı ve usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Kullanıcının sistemdeki e-posta adresini değiştirmesi durumunda  [email protected] tarafından tüm Kullanıcı iletişimleri ve iletişim adresleri takip edilecektir.

 1. İLETİŞİM

İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları veya Bahadırlar’ın Ürün ve Hizmetleri hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya öneriniz varsa, lütfen bizimle  [email protected] adresinden iletişime geçin.